​Ett årig magikurs

Detta är en ettårig och utförlig utbildning inom magins konst. Den tar eleverna på en oförglömlig och livsförvandlande resa. Syftet med utbildningen är inte att bara lära sig några praktiska magiska tekniker, utan bli själsigt utvecklade och transformerade. För mer praktisk information, se längst ned!

Ett årig magikurs i Sundsvall Fortuna Porten den 30-31/3-19. 

Detta är en ettårig och utförlig utbildning inom magins konst. Den tar eleverna på en oförglömlig och livsförvandlande resa. Syftet med utbildningen är inte att bara lära sig några praktiska magiska tekniker, utan bli själsigt utvecklade och transformerade. För mer praktisk information, se längst ned!


Läsåret kommer att ha åtta delmoment som har var sin kurshelg. Två utav dessa är på distans och resterande är fysiska kursträffar. Varje moment avslutas med ett examensarbete samt innehåller dagliga övningar och ritualer för att eleven skall kunna förkovra sig i konsten. Ett kurskompendium ingår också för varje delmoment
Eleverna har också tillgång till en timmes privat lärarhandledning varje månad för att få den hjälp och det stöd de behöver.
Efter sista delmomentet kommer en initiering som magiker att ske.
Tiderna för kurshelgerna är preliminära och kan justeras så att de passar hela gruppen.

Första momentet:
Introduktion till magin och läsåret
Att lära sig samt att förstå magins principer
Magins historia och bakgrund
Hur magin kan användas
Tao Yoga - Att förbereda kroppen för magi
Djupa avslappningsritualer
Meditation

Andra momentet:
Jordelementet - Att arbeta med det samt bli ett med det
Beskyddande magi - Att skydda sig själv samt andra. Oskadliggöra attacker
Energiövningar - Att lära sig att kontrollera och styra energier
Ritualer - Under detta moment lär sig eleverna de tre första pelarritualerna samt får en förståelse för varför de används. The Lesser Ritual of the Pentagram, Middle Pillar samt Circulation of the Body of Light.

Tredje momentet är på distans
Taoistisk inre alkemi - Arbeta med energierna som vi har inom oss och länka de till Universum
Bearbetning utav känslomässiga blockeringar med hjälp utav elementen.
Tarot - Lägga tarotstjärnor och tyda dem samt tarots magiska roll
Stärkande övningar för energikroppen
Introduktion till olika magiska varelser och hur man kan använda dem.
Ljusmagi och olika ritualer för det.

Fjärde momentet
Luftelementet - Att arbeta med det samt att bli ett med det
Introduktion till kabbala och dess magiska system
Nästa pelarritual - Banishing Ritual of the Hexagram
Introduktion till andlig psykologi
Sigillmagi - med hemleäxa

Femte är på distans
Drömmar och drömkontroll - Att arbeta med sina drömmar och det undermedvetnas roll för magisk utveckling
Talismaner och amuletter - Här får eleverna skapa flera olika slags talismaner och amuletter och testa deras förmåga
Nästa pelarritual - The Rose Cross
En föreläsning om olika magiska sällskap

Sjätte momentet
Vattenelementet - Att arbeta med det samt att bli ett med det
Siarkonst - Att skåda in i svarta speglar, eld och kristallkulor
Astrologins roll inom magin
Astralmagi - Att projicera ut ur sin kropp samt att kontrollera resan
Invokationer - Konsten att kalla på andar via bön och åkallan samt att kanalisera deras essens genom sig själv
Nästa pelarritual - The Supreme Invoking Ritual of the Pentagram

Sjunde momentet
Eldelementet - Att arbeta med det samt att bli ett med det
Säkerhetsrutiner för tyngre och djupare magiska operationer
Karma och dess roll inom magi
Salomonisk magi - Evokatiner med hjälp utav den magiska cirkeln och triangeln. Att arbeta med direkt andekontakt. Hemläxa

Åttonde momentet
Här knyts säcken ihop för hela läsåret
Att leda och hålla i större magiska ceremonier i grupp
Att arbeta med de döda och dess energi
Mästarprovet - Slutexamen där allt man har gått igenom tidigare under året sätts på prov genom en avancerad ritual
Initiering som magisk adept
Utdelning av diplom och kursintyg

Utbildningen kostar 12000kr varav 500kr är anmälningsavgift. Avgiften kan delas upp kvartalsvis
Anmälan görs till Fortuna Porten eller Cain D. Thorson och en anmälningsavgift på 500kr betalas då.

För frågor kontakta Cain D. Thorson eller Fortuna Porten
079 026 20 68, 070-570 57 96

0 0
Feed