Soul Retreivel-att hämta hem sin själ 1årig kurs

Välkommen Kvinna till en inre och yttre resa under 13 månvarv för att hämta hem dina själsdelar!

Välkommen Kvinna till en inre och yttre resa under 13 månvarv för att hämta hem dina själsdelar!

Är du trött på att ”putsa dina fjädrar” och ändå aldrig bli nöjd med dig själv, din kropp, ditt utseende?

Har du en negativ självbild (kroppsfixering?) med destruktiva tankar, känslor och beteenden där du bedövar dig med beroenden och allehanda substitut..tex mat, socker, sex, bekräftelsebehov och dysfunktionella relationer?

Har du varit med om känslomässiga, mentala eller sexuella övergrepp? Psykiskt, mentalt och
fysiskt våld i nära relationer? Medberoende?

Längtar du efter självacceptens, självkärlek, självmedkänsla och självrespekt?
Att få blomstra med din egen unika skönhet och gåvor? Få harmoni inom dig och i dina relationer?

DÅ är denna kurs för dig!

Kursen är processinriktad med terapeutiska inslag. Varje träff har ett tema, en metafor och myt för ökad förståelse för kroppens och själens vildmarker.

Med varsam hand guidar jag dig och gruppen i att möta skuggorna och de inre ”demonerna” för att hitta de själsdelar som flytt från traumatiska, smärtsamma upplevelser.
VI VÄNDER SMÄRTA TILL STYRKA!

När du tar tillbaka dina själsdelar fylls de inre värkande tomrummen och hålen av den energi du förlorade en gång, och
DU ÅTERTAR OCH ÅTERÄGER DIN SJÄL!

Du får redskap till att finna Källan inom dig och hur du fyller på dig själv...vilket i sanning är FRIHET! Ditt värde sitter inte i vad andra tycker om dig...ditt värde sitter i vad du tycker om DIG SJÄLV!

Vill du bli en Drottning över ditt Imperium (ditt liv) och bli skapare av din verklighet, och inte i någon annans, är denna kurs rätt för dig!

Vi lever i en värld där vi matas av allehanda idealiserandet av hur vi ska se ut, vara och bete oss. Vi tappar bort oss själva och det är lätt att gå vilse i en alltmer dysfunktionell värld. Man kan säga att vi lever i en masspsykos där vi utmattas och bränns ut.
Jag kallar detta för en dysfunktionell pest, och som Cree indianerna kallar för Wetiko-en själslig virus!

Världen förändras och vi med den. Det gamla världsbilden rasar för att en ny och livskraftig värld i samklang ska födas fram.
Vi kan alla välja att vara förebilder till den, och den största gåvan vi kan ge världen och våra barn är att hela och läka oss själva!

Kursupplägg

2019

Söndagar Kl 10-17

6 oktober
Kvinnans Ande-Hungerns Rot
Begynnelsen-Kampen
Den Begravda Månen

1 december
Den Röda Vargen-Maten/Relationen är inte problemet.
Addictions/Beroende-Andlig/emotionell Hunger

2020

26 januari
Symbolism-Hunger som metafor
Känslor-Gåvor från hjärtat

16 februari
Relationer-Sjunga sanningen
Power/Makt-Domänen versus dominans

8 mars
Omvårdnad-Modern som arketyp
Intuitionen-Det inre seendet, vetandet, hörandet

5 april
Drömtiden-Resan inåt
Måntiden-Återta kroppens visdom

7 juni
Sexualiteten-Omfamna det Feminina
Ärlighet-Tala sanning

9 augusti
Näring-Fysisk versus emotionell
Journalen-Skriva sanningen

6 september
Tillfrisknande-Ut ur Labyrinten
Storytelling-Sagan om de tre kvinnorna

Jag som leder kursen heter Margitta Eldsvan Wigren, och har 35 års erfarenheter i personlig/andlig utveckling. Min medialitet är min röda tråd gnm allt mitt arbete med klienter och grupper.
Jag är i botten undersköterska, avslappningslärare med flera alternativa utbildningar. Mitt sökande tog mig till gamla kulturers visdom och kunskap om naturens och människans medvetande.

Jag har en 5 årig utbildning som Priestess of Avalon, samt Priestess of Rhiannon (kärlekens och sexualitetens Gudinna) och har specialiserat mig på medberoende/beroende vuxna barn problematiken och övergrepp i alla dess former. Har vandrat en shamansk kunskapsväg i många år, och har en shamansk livssyn.

Efter tusentals kunder, 30 år av kvinno (och mans!) cirklar inser jag vikten av att medvetandegöra den ”Hungry Ghost” som styr oss och våra beteenden och liv.
Därav skapades denna kurs ur mitt eget livs erfarenheter och insikter i arbete med den mänskliga själens skuggsidor.

Investering 7.200 kr som kan läggas upp som avbetalning a 800 kr vid varje träff.

Deposition på 1000 kr vid anmälan som dras av från kursavgiften.
Senast anmälningsdag 15 september
Boka din plats gnm att ringa Margitta på 0722-332260.
OBS! EJ via sms eller mail då jag vill ha personlig kontakt med var och en.

Kursen kommer att vara på Fortuna Porten inne i Sundsvall (och vissa träffar i naturen, dessa meddelas under kursens gång)

Medtag egen lunch
Kaffe och te ingår.

Varmt välkomna!


0 0
Feed