Workshop den 4/8-19 kl. 12.00-15.00

Workshop Våga vara Du- det blir så mycket lättare då!

Står du grundad i dina egna värderingar, i din sanning, eller bär du med dig vad andra har sagt om dig eller till dig (deras sanningar-inte dina)?Vet du vad du verkligen vill, eller försöker du uppfylla andras förväntningar på vad du ska göra eller hur du skall vara?I denna workshop dyker vi ner, skalar av och jobbar med att hitta Din sanning. Vad Du vill, och därmed din styrka att lättare säga nej till det du inte vill och få mer tid till det du vill säga ja till. Till det som ger dig glädje. Till det som är du.                             Genom coachande frågor, vägledda meditationer, övningar och min intuition ges 12 kvinnor tillfälle att av mig guidas fram i den bästa investering man kan göra, den i att få vara sig själv.                                                                                                                                                                                                                                                                 Är du en av de 12 kvinnor jag ska träffa ?                                                                                                                                                                                                             Skicka ett sms med namn och ”Våga vara du” så har du en plats och får mer info.      Mobil: 0702727162 Investering: 450:- Lättare fika ingår.                                            Plats: Fortuna Porten, Kyrkogatan10, Sundsvall      När: Söndagen 4/8 kl.12-15                                                                                                                                                     Tag med anteckningsblock och penna Med värme, Stina ( Läs gärna mer om vem jag är på http://www.inspiritbystina.com/om

0 0
Feed